+7 (473) 207-24-00

График работы специалистов Консультативной поликлиники

График работы врачей на ноябрь 2022 г.

1 неделя                                                                           01.11.22-03.11.22

Специальность

1 смена (800-1400)

2 смена (1400-2000)

№ каб.

Время

ФИО

№ каб.

Время

ФИО

Эндокринолог

412

1100-1700

Донских Я.Г.

 

 

411

800-1400

Павельев А.К.

 

Устинова Е.А. с 24.10.22 по 07.11.22 отпуск

Пульмонолог

519

800-1400

Третьякова Т.Д.

 

Туриева Л.Г. с 24.10.22 по 14.11.22 отпуск

Гастроэнтеролог

521

800-1330 вт

Гайворонская Е.В.

 

 

521

800-1330 ср,чт

Де-Жорж Н.Д.

 

 

 

511

1000-1600

Есина М.В.

Киселева А.В с 31.10.22 по 14.10.22 отпуск

Гастрохирург

522

800-1400

Турбеев В.Н.

 

 

 

522

1400-2000

Распопов В.Н.

Оториноларинголог

418

800-1400

Мысак Т.Н.

 

Ярлыков А.А. с 31.10.22 по 13.11.22 отпуск

Сурдолог

415

830-1230

Твилдиани Т.А.

 

 

416

1200-1500

Сорокина Н.И.

 

 

416

800-1400

Трубникова А.С.

 

Отоневролог

419

800-1400

Камынина Л.Л.

 

 

 

419

1400-2000

Кузнецова Т.В.

Кардиологи

220

800-1400 пн,ср,чт

Домбровская Е.А.

 

 

220

900-1500 вт,пт

Домбровская Е.А.

 

 

 

930-1230

Кретинина И.С.

 

 

225

800-1400

Кузнецова Т.Н.

 

 

229

800-1400 3.11. команд.

Матвеенко А.Ю.

 

 

223

800-1400

Поповская Ю.В.

 

 

221

800-1400

Снустиков Д.В.

 

 

227

800-1400

Филатова О.С.

 

 

224

800-1400

Царёва Е.Е.

 

 

 

227

1400-2000

Пономарёва О.В.

 

 

225

1400-2000 ср,чт

Редька А.В.

Чередникова А.С. с 01.11.22. по 15.11.22 отпуск

Неврологи

209

930-1300

Есина Т.Л.

 

 

214

800-1400

Бойко О.И.

 

 

203

800-1400

Бакалова М.А.

 

 

510

800-1400

Трошина О.В.

 

 

 

214

1130-2000

Крылова С.С.

Аксёнова А.Ю. с 31.10.22 по 14.11.22 отпуск, Чернышкова М.А. с 24.10.22 по 07.11.22 отпуск

Эпилептологи

404

900-1100

Куракина С.Н.

 

 

409

800-1400

Корнукова Ю.А.

 

 

408

800-1400

Карпова О.Ю.

 

Петрова А.А 01.11.22 по 15.11.22 отпуск

2  неделя                                                                                 07.11.22-11.11.22

Специальность

1 смена (800-1400)

1 смена (800-1400)

№ каб.

Время

ФИО

№ каб.

ФИО

Время

Эндокринолог

412

1100-1700

Донских Я.Г.

 

 

411

800-1400

Павельев А.К.

 

 

 

411

1400-2000 с 08.11.22

Устинова Е.А.

Устинова Е.А. с 24.10.22 по 07.11.22 отпуск

Пульмонолог

519

800-1400

Третьякова Т.Д.

 

Туриева Л.Г. с 24.10.22 по 14.11.22 отпуск

Гастроэнтеролог

511

900-1500

Есина М.В.

 

 

 

521

1000-1530 пн,вт,ср

Гайворонская Е.В.

 

 

521

1000-1530 чт,пт

Де-Жорж Н.Д.

Киселева А.В с 31.10.22 по 14.10.22 отпуск

Гастрохирург

522

800-1400 пн,вт,ср

Распопов В.Н.

 

 

522

1000-1600 чт,пт

Распопов В.Н.

 

 

 

522

1400-2000 пн,вт,ср

Турбеев В.Н.

Оториноларинголог

418

800-1400

Мысак Т.Н.

 

Ярлыков А.А. с 31.10.22 по 13.11.22 отпуск

Сурдолог

415

830-1230

Твилдиани Т.А.

 

 

416

1200-1500

Сорокина Н.И.

 

 

416

800-1400

Трубникова А.С.

 

Отоневролог

419

800-1400

Кузнецова Т.В.

 

 

 

419

1400-2000

Камынина Л.Л.

Кардиологи

220

800-1400 пн,ср,чт

Домбровская Е.А.

 

 

220

900-1500 вт,пт

Домбровская Е.А.

 

 

 

930-1230

Кретинина И.С.

 

 

225

800-1400 10.11 б/с

Кузнецова Т.Н.

 

 

227

800-1400

Пономарёва О.В.

 

 

229

800-1400

Матвеенко А.Ю.

 

 

 

227

800-1400

Филатова О.С.

 

 

 

223

1400-2000

Поповская Ю.В.

 

 

221

1400-2000

Снустиков Д.В.

 

 

 

1400-2000 пн,ср

Редька А.В.

Царёва Е.Е. с 07.11.22 по 14.11.22 отпуск, Чередникова А.С. с 01.11.22. по 15.11.22 отпуск

Неврологи

209

930-1300

Есина Т.Л.

 

 

204

800-1400 с 08.11.22

10.11.22 команд.

Чернышкова М.А.

 

 

203

800-1400

Бакалова М.А.

 

 

 

214

1200-2000

Бойко О.И.

Аксёнова А.Ю. с 31.10.22 по 14.11.22 отпуск, Чернышкова М.А. с 24.10.22 по 07.11.22 отпуск,

Крылова С.С. с 16.11.22 по 17.11.22 б/с, Трошина О.В. с 10.11.22 больничный лист

Эпилептологи

404

900-1100 вт-пт

Куракина С.Н.

 

 

408

800-1400

Карпова О.Ю.

 

 

 

404

900-1100 пн

Куракина С.Н.

Петрова А.А 01.11.22 по 15.11.22 отпуск, Корнукова Ю.А. с 08.11.22 больничный лист

 

3   неделя                                                                                  14.11.22-18.11.22

Специальность

1 смена (800-1400)

2 смена (1400-2000)

№ каб.

Время

ФИО

№ каб.

Время

ФИО

Эндокринолог

412

1100-1700

Донских Я.Г.

 

 

411

800-1400

Устинова Е.А.

 

 

 

411

1400-2000

Павельев А.К.

Пульмонолог

519

800-1400

Третьякова Т.Д.

 

 

 

519

1400-2000 с 15.11

Туриева Л.Г.

Туриева Л.Г. с 24.10.22 по 14.11.22 отпуск

Гастроэнтеролог

515

800-1400 с 15.10.22

Киселева А.В.

 

 

511

900-1500

Есина М.В.

 

 

 

521

1000-1530 пн,вт

Гайворонская ЕВ

 

 

521

1000-1530 ср,чт,пт

Де-Жорж Н.Д.

Киселева А.В с 31.10.22 по 14.10.22 отпуск

Гастрохирург

522

800-1400 пн,чт,пт

Турбеев В.Н.

 

 

522

1000-1600 вт,ср

Распопов В.Н.

 

 

 

522

1400-2000 пн,чт,пт

Распопов В.Н.

Оториноларинголог

418

800-1400

Ярлыков А.А.

 

 

 

418

1400-2000

Мысак Т.Н.

Сурдолог

415

830-1230

Твилдиани Т.А.

 

 

416

800-1400

Трубникова А.С.

 

Сорокина Н.И. с 14.11.22 по 27.11.22 отпуск

Отоневролог

419

800-1400

Камынина Л.Л.

 

 

 

419

1400-2000

Кузнецова Т.В.

Кардиологи

220

800-1400 пн,ср,чт

Домбровская Е.А.

 

 

220

900-1500 вт,пт

Домбровская Е.А.

 

 

 

930-1230

Кретинина И.С.

 

 

227

800-1400

Пономарёва О.В.

 

 

223

800-1400 17.11 команд.

Поповская Ю.В.

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

221

800-1400

Снустиков Д.В.

 

 

227

800-1400

Филатова О.С.

 

 

224

800-1400 с 15.11.22

Царёва Е.Е.

 

 

 

800-1400 с 16.11.22

Чередникова А.С.

 

 

 

229

1400-2000

Матвеенко А.Ю.

 

 

225

1400-2000

Кузнецова Т.Н.

 

 

225

1400-2000 пн,ср,чт

Редька А.В.

Царёва Е.Е. с 07.11.22 по 14.11.22, Чередникова А.С. с 01.11.22. по 15.11.22 отпуск

Неврологи

209

930-1300

Есина Т.Л.

 

 

215

800-1400 18.11.22

Крылова С.С.

 

 

203

800-1400

17.11. команд.                      

Бакалова М.А.

 

 

214

800-1400

Бойко О.И.

 

 

201

800-1400 с 15.11.22

Аксёнова А.Ю.

 

 

 

204

1200-2000

Чернышкова М.А.

Аксёнова А.Ю. с 31.10.22 по 14.11.22 отпуск, Крылова С.С. с 16.11.22 по 17.11.22 б/с, Трошина О.В. с 10.11.22 больничный лист

Эпилептологи

404

900-1100

Куракина С.Н.

 

 

408

800-1400

Карпова О.Ю.

 

 

407

800-1400 с 16.11.22

Петрова А.А

 

Петрова А.А 01.11.22 по 15.11.22 отпуск, Корнукова Ю.А. с 08.11.22 больничный лист

4 неделя                                                                                      21.11.22-25.11.22

Специальность

1 смена (800-1400)

2 смена (1400-2000)

№ каб.

Время

ФИО

№ каб.

Время

ФИО

Эндокринолог

412

1100-1700

Донских Я.Г.

 

 

411

800-1400

Павельев А.К.

 

 

 

411

1400-2000

Устинова Е.А.

Пульмонолог

519

800-1400

Туриева Л.Г.

 

 

 

519

1400-2000

Третьякова Т.Д.

Гастроэнтеролог

515

800-1400

Киселева А.В.

 

 

511

900-1500

Есина М.В.

 

 

 

521

1000-1530 пн,вт,ср

Гайворонская Е.В.

 

 

521

1000-1530 чт,пт

Де-Жорж Н.Д.

Гастрохирург

522

800-1400 пн,вт,ср

Распопов В.Н.

 

 

522

1000-1600 чт,пт

Распопов В.Н.

 

 

 

522

1400-2000 пн,вт,ср

Турбеев В.Н.

Оториноларинголог

418

800-1400

Мысак Т.Н.

 

 

 

418

1400-2000

Ярлыков А.А.

Сурдолог

415

830-1230

Твилдиани Т.А.

 

 

416

800-1400

Трубникова А.С.

 

Сорокина Н.И. с 14.11.22 по 27.11.22 отпуск

Отоневролог

419

800-1400

Кузнецова Т.В.

 

 

 

419

1400-2000

Камынина Л.Л.

Кардиологи

220

800-1400 пн,ср

Домбровская Е.А.

 

 

220

900-1500 вт,пт

Домбровская Е.А.

 

 

 

930-1230

Кретинина И.С.

 

 

225

800-1400

Кузнецова Т.Н.

 

 

229

800-1400

Матвеенко А.Ю.

 

 

227

800-1400

Пономарёва О.В.

 

 

223

800-1400

Поповская Ю.В.

 

 

221

800-1400

Снустиков Д.В.

 

 

 

 

800-1400

Чередникова А.С.

 

 

 

225

1400-2000 пн,ср,чт

Редька А.В.

 

 

226

1400-2000

Филатова О.С.

 

 

224

1400-2000

Царёва Е.Е.

Неврологи

209

930-1300

Есина Т.Л.

 

 

204

800-1400

Чернышкова М.А.

 

 

215

800-1400

Крылова С.С.

 

 

203

800-1400

Бакалова М.А.

 

 

214

б/с

Бойко О.И.

 

 

510

800-1400

Трошина О.В.

 

 

 

201

1130-2000

Аксёнова А.Ю.

Эпилептологи

404

900-1100

Куракина С.Н.

 

 

409

800-1400

Корнукова Ю.А.

 

 

408

800-1400  

Карпова О.Ю.

 

 

407

800-1400

Петрова А.А

 

 

5  неделя                                                                             28.11.22-30.11.22

Специальность

1 смена (800-1400)

2 смена (1400-2000)

№ каб.

Время

ФИО

№ каб.

Время

ФИО

Эндокринолог

412

1100-1700

Донских Я.Г.

 

 

411

800-1400

Устинова Е.А.

 

 

 

411

1400-2000

Павельев А.К.

Пульмонолог

519

800-1400

Третьякова Т.Д.

 

 

 

519

1400-2000

Туриева Л.Г.

Гастроэнтеролог

521

800-1330 пн,вт

Гайворонская Е.В.

 

 

521

800-1330 ср

Де-Жорж Н.Д.

 

 

515

800-1400

Киселева А.В.

 

 

 

511

1000-1600

Есина М.В.

Гастрохирург

522

800-1400 пн,вт

Турбеев В.Н.

 

 

522

1000-1600 ср

Распопов В.Н.

 

 

 

522

1400-2000 пн,вт

Распопов В.Н.

Оториноларинголог

418

800-1400

Ярлыков А.А.

 

 

 

418

1400-2000

Мысак Т.Н.

Сурдолог

415

830-1230

Твилдиани Т.А.

 

 

416

1200-1500

Сорокина Н.И.

 

 

416

800-1400

Трубникова А.С.

 

Отоневролог

419

800-1400

Камынина Л.Л.

 

 

 

419

1400-2000

Кузнецова Т.В.

Кардиологи

 

930-1230

Кретинина И.С.

 

 

225

800-1400

Кузнецова Т.Н.

 

 

229

800-1400

Матвеенко А.Ю.

 

 

227

800-1400

Пономарёва О.В.

 

 

223

800-1400

Поповская Ю.В.

 

 

221

800-1400

Снустиков Д.В.

 

 

226

800-1400

Филатова О.С.

 

 

224

800-1400

Царёва Е.Е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

1400-2000

Домбровская Е.А.

 

 

 

1400-2000

Чередникова А.С.

Неврологи

209

930-1300

Есина Т.Л.

 

 

204

800-1400

Чернышкова М.А.

 

 

214

800-1400

Бойко О.И.

 

 

203

800-1400

Бакалова М.А.

 

 

215

800-1400

Крылова С.С.

 

 

201

800-1400

Аксёнова А.Ю.

 

 

 

510

1200-1800

Трошина О.В.

Эпилептологи

404

900-1100

Куракина С.Н.

 

 

409

800-1400

Корнукова Ю.А.

 

 

407

800-1400

Петрова А.А.

 

 

408

800-1400        

Карпова О.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

Рабочие субботы с 8 00-1400

Специальность

12.11.2022

№ каб.

время

ФИО

Офтальмолог

423

800-1400

Ларионова Н.Ю.

Эндокринолог

411

800-1400

Павельев А.К.

Пульмонолог

519

800-1400

Третьякова Т.Д.

Гастохирург

522

800-1400

Распопов В.Н.

Ортопед

311

800-1400

Карташов А.В.

Уролог

312

800-1400

Садик Н.А.

Оториноларинголог

418

800-1400

Мысак Т.Н.

Ревматолог

301

800-1400

Устинова В.В.

Эпилептолог

408

800-1400

Карпова О.Ю.

Кардиолог

225

800-1400

Кузнецова Т.Н.

Невролог

510

800-1400

Трошина О.В.

Рабочие субботы с 8 00-1400

 

Специальность

19.11.2022

№ каб.

Время

ФИО

Эндокринолог

412

800-1400

Донских Я.Г.

Инфекционист

310

800-1100

Золотухина Т.В.

Гематолог

403

800-1400

Попова Ж.В.

Гастроэнтеролог

511

800-1400

Есина М.В.

Колопроктолог

324

800-1400

Чернышов В.Л.

Ревматолог

307

800-1400

Корецкая Т.С.

Кардиолог

201

800-1400

Снустиков Д.В.

Невролог

214

800-1400

Бойко О.И.

Специальность

26.11.2022

№ каб.

Время

ФИО

Эндокринолог

411

800-1400

Устинова Е.А.

Психотерапевт

208

800-1200

Матвеева К.В.

Пульмонолог

519

800-1400

Туриева Л.Г.

Гастроэнтеролог

515

800-1400

Киселёва А.В.

Травматолог

320

800-1400

Егоров Д.В.

Ортопед

311

800-1400

Абасс М.

Уролог

314

800-1400

Штурцбеккер О.А.

Эндохирург

315

800-1400

Филатова Я.Г.

Эпилептолог

409

800-1400

Корнукова Ю.А.

Кардиолог

220

800-1400

Домбровская Е.А.

Невролог

204

800-1400

Чернышкова М.А.